Nieuws

Thursday 14 November 2013

Weegpunten voor het omgaan met sponsoring zijn ontwikkeld

Zorgprofessionals die met aanstaande en jonge ouders werken, hebben ook te maken met producenten van kunstvoeding. Dat roept soms vragen op. Wat is wel en niet toelaatbaar? De Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) biedt hulp met de folder ‘Weegpunten voor het omgaan met sponsoring’. “Je ziet voortaan in één oogopslag wat toegestaan is - en wat niet”, zegt Ferdinand Strijthagen, LBR-voorzitter.

Monday 27 May 2013

Ronde tafel conferentie WHO Code, Warenwet: wel of niet ingaan op gesponsorde verzoeken?

De LBR organiseerde op donderdag 23 mei j.l. een ronde tafel conferentie voor zorgprofessionals over het maken van een afweging om wel of niet in te gaan op gesponsorde verzoeken.