Over de LBR

Aanleiding

Te weinig kinderen en moeders in Nederland profiteren van borstvoeding en de gezondheidswinst die het oplevert. In Nederland begint ruim 75% van de moeders met borstvoeding. Binnen één maand loopt dit percentage terug naar 46%. Pijn, onzekerheid en problemen met de aanlegtechniek worden genoemd als belangrijke redenen voor het stoppen met het geven van borstvoeding. Begeleiding door zorgverleners is cruciaal voor het welslagen van borstvoeding. Borstvoeding is natuurlijk, maar moeder en kind moeten het wel leren.

Doelstelling LBR

De Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) wil bewerkstelligen dat alle instellingen die ouder- en kindzorg bieden kwalitatief goede, toetsbare zorg rond borstvoeding verlenen om zo bij te dragen aan een betere gezondheidsuitkomst voor jonge kinderen en hun moeders in Nederland. De drie hoofdtaken van de LBR zijn:

  • Pleitbezorging van het BFHI-programma en onderliggende vuistregels en stappen voor de Jeugdgezondheidszorg, zodat deze op de agenda van relevante partijen en stakeholders komen
  • Entameren van het debat over de toepassing en naleving van de internationale WHO Code in Nederland
  • Bevorderen van de implementatie van het BFHI-programma en stimuleren van het behalen van het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding door zorginstellingen

Activiteiten

De LBR legt zich het komende jaar onder andere toe op:

  • De ontwikkeling van een flow chart met aanbevelingen voor de toepassing van de WHO Code in de praktijk
  • Het starten van een inventarisatie van de WHO Code versus Warenwetregeling Zuigelingenvoeding
  • De inventarisatie van belemmerende en bevorderende factoren voor het behalen van certificering per sector

Voortgangsinformatie met betrekking tot deze activiteiten vindt u op deze website.

Doelgroepen LBR

De Landelijke Borstvoedingsraad richt zich op de gehele keten van instellingen die borstvoedingszorg leveren, van verloskundigen tot de Jeugdgezondheidszorg. Hierbij ligt de focus vooral op het niveau van bestuur en beleid.