Nieuw zorgpad borstvoeding: Een handige tool voor professionals in de borstvoedingszorg


Vanuit de Landelijke Borstvoedingsraad is een speciaal zorgpad ontwikkeld voor alle professionals in de borstvoedingszorg. Het nieuwontwikkelde zorgpad borstvoeding biedt een houvast om alle verschillende professionals goed met elkaar te verbinden en zo optimale borstvoedingszorg te bieden aan ouders en kind.  

De Borstvoedingsraad vond een duidelijk zorgpad ontbreken, terwijl er juist veel professionals betrokken zijn bij de zorg rond borstvoeding en er veel verschillende overdrachtsmomenten plaatsvinden. 

Wat kun je ermee als professional?
Dit interactieve zorgpad geeft duidelijkheid over de stappen in het zorgproces rondom borstvoeding: welk traject doorlopen wordt, met welke zorgverleners ouders in contact komen op welke momenten en welke acties hieraan verbonden zijn. Het kan als hulpmiddel worden gebruikt door professionals om samen met andere zorgverleners tot goede afspraken te komen voor het bieden van ondersteuning aan ouders en optimaliseren van de overdracht rondom borstvoeding. Bespreek het zorgpad met collega’s in je eigen regio!

Het zorgpad is ontwikkeld door de Landelijke Borstvoedingsraad, een coalitie van partijen die allemaal nauw betrokken zijn bij het stimuleren en ondersteunen van borstvoeding. Bekijk het zorgpad borstvoeding hier.