De Landelijke Borstvoedingsraad

De Landelijke Borstvoedingsraad zet zich in om een gezonde start voor kinderen mogelijk te maken, zodat meer kinderen langer borstvoeding krijgen en zo bij te dragen aan een betere gezondheidsuitkomst voor kinderen en hun moeders. De Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) wil bewerkstelligen dat meer kinderen langer borstvoeding krijgen teneinde bij te dragen aan een betere gezondheidsuitkomst voor jonge kinderen en hun moeders in Nederland.

Lees meer

 

Nieuws

De Landelijke Borstvoedingsraad heeft naar aanleiding van de hoorzitting arbeidsparticipatie van vrouwen op 11 februari een position paper ingedient. Het belang van borstvoeding en werk kunnen combineren draagt bij aan arbeidsparticipatie van vrouwen. Lees verder.

De Landelijke Borstvoedingsraad stuurt brief naar Carla Dik-Faber (ChristenUnie) naar aanleiding van reactie Minister de Jonge op het project 'Kansrijke Start'. Waarin het belang van het goed inbedden van de lactatiekundige zorg wordt aangekaart. Lees meer.

De Landelijke Borstvoedingsraad en het Nationaal Platform Borstvoeding gaan vanaf 20 november 2018 gezamenlijk verder als Landelijke Borstvoedingsraad

Het voormalig Nationaal Platform Borstvoeding werd in 2002 opgericht met de focus op afstemming en samenwerking in het werkveld. In 2012 werd de Landelijke Borstvoedingsraad in het leven geroepen die op bestuurlijk beleidsmatig niveau het belang van borstvoeding en kwaliteit van zorg agendeert.

Lees meer