Nieuws

donderdag 18 april 2019

Brief over Kansrijkse Start en de rol van lactatiekundige

Eind februari van dit jaar stuurde de Landelijke Borstvoedingsraad een brief aan Carla Dik-Faber (ChristenUnie) waarin wij onze zorgen uiten over opnemen van lactatiekundige zorg in de lokale coalities.

donderdag 18 april 2019

Position Paper arbeidsparticipatie van vrouwen

De Landelijke Borstvoedingsraad heeft naar aanleiding van de hoorzitting 'Arbeidsparticipatie van vrouwen' van 11 februari jl. een position paper ingediend waarin de Raad wijst op het belang van een werkklimaat dat geschikt is voor borstvoeding.

maandag 8 april 2019

De British Medical Journal (BMJ) stopt met het adverteren voor kunstvoeding

Eind maart 2019 kondigde het British Medical Journal aan te stoppen met het adverteren voor kunstvoeding. Zij zien dit als de juiste stap om de WHO-code actief te steunen

dinsdag 20 november 2018

De Landelijke Borstvoedingsraad en het Nationaal Platform Borstvoeding gaan vanaf vandaag gezamenlijk verder als Landelijke Borstvoedingsraad

Het voormalig Nationaal Platform Borstvoeding werd in 2002 opgericht met de focus op afstemming en samenwerking in het werkveld. In 2012 werd de Landelijke Borstvoedingsraad in het leven geroepen die op bestuurlijk beleidsmatig niveau het belang van borstvoeding en kwaliteit van zorg agendeert.

dinsdag 4 oktober 2016

Maak een gezonde start mogelijk - Aandacht voor goede begeleiding bij borstvoeding in de Tweede Kamer.

In het kader van Nationale Borstvoedingsweek hebben het Platform Borstvoeding en de Landelijke Borstvoedingsraad een petitie aangeboden aan de woordvoerders zorg in de Tweede Kamer. De petitie is de aftrap om meer aandacht te vragen voor optimale begeleiding bij het geven van borstvoeding. Hierbij staat vanzelfsprekend de keuze van moeder en kind voorop. Ruim 80 procent van de moeders start na de geboorte met borstvoeding. Hiervan stopt een groot deel al na de tweede week. Redenen zijn divers maar er is wel één gemene deler: goede begeleiding van een deskundige zou absoluut het verschil hebben gemaakt. Een verschil voor moeder én kind. Want ieder kind dat borstvoeding krijgt, heeft een betere startpositie als het gaat om zijn of haar gezondheid.

woensdag 22 juni 2016

Er is een wereld te winnen voor en door borstvoeding

Net voor het AO Zwangerschap en Geboortezorg is een factsheet verstuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid. De LBR vindt dat het de hoogste tijd is om collectieve verantwoordelijkheid voor het geven van borstvoeding te erkennen en roept partijen op om hun bijdrage te leveren.

zondag 19 april 2015

Bijeenkomst borstvoeding

Op 17 april 2015 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst de nieuwe cijfers over borstvoeding (zie Links) gepresenteerd en biedt het Platform Borstvoeding een pledge aan voor het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid.

donderdag 14 november 2013

Weegpunten voor het omgaan met sponsoring zijn ontwikkeld

Zorgprofessionals die met aanstaande en jonge ouders werken, hebben ook te maken met producenten van kunstvoeding. Dat roept soms vragen op. Wat is wel en niet toelaatbaar? De Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) biedt hulp met de folder ‘Weegpunten voor het omgaan met sponsoring’. “Je ziet voortaan in één oogopslag wat toegestaan is - en wat niet”, zegt Ferdinand Strijthagen, LBR-voorzitter.

maandag 27 mei 2013

Ronde tafel conferentie WHO Code, Warenwet: wel of niet ingaan op gesponsorde verzoeken?

De LBR organiseerde op donderdag 23 mei j.l. een ronde tafel conferentie voor zorgprofessionals over het maken van een afweging om wel of niet in te gaan op gesponsorde verzoeken.

donderdag 4 oktober 2012

De Landelijke Borstvoedingsraad presenteert zich

De Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) presenteert zich, tijdens deze Wereld Borstvoeding Week en de Week van de Opvoeding, met de website www.borstvoedingsraad.nl.

  • First
  • <<
  • 1
  • 2
  • 3