Contact

Heeft u een vraag over/voor:

de Landelijke Borstvoedingsraad?
Neem dan contact op met de secretaris van de Landelijke Borstvoedingsraad:
Mw. Karen van Drongelen (Voedingscentrum),
070-3068888
secretariaat@borstvoedingsraad.nl

het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding?
Neem dan contact op met Stichting Zorg voor Borstvoeding via:
0343-591319
info@zorgvoorborstvoeding.nl

het Baby Friendly Hospital Initiative?
Neem dan contact op met UNICEF Nederland:
070-3339333 
info@unicef.nl

Constateert u een overtreding van de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding bij een activiteit waaraan u hebt deelgenomen?
Meld dit dan bij de Landelijke Borstvoedingsraad via secretariaat@borstvoedingsraad.nl. De LBR verzamelt de meldingen om het belang van handhaving van de Warenwetregeling aan te geven.