Charter voor Borstvoeding

Borstvoeding geef je samen

Borstvoeding is niet alleen iets van moeder en kind. Bij de begeleiding zijn veel partijen betrokken die onderling op elkaar afstemmen en samenwerken. In de Landelijke Borstvoedingsraad is een groot aantal van deze partijen verenigd. Samen hebben zij een gemeenschappelijke visie geformuleerd genaamd: ‘Charter voor borstvoeding’. Hierin staat beschreven hoe op te treden: waar staan we nu, waar willen we naar toe, wat is daarvoor nodig, welke rol spelen de platform-organisaties en welke organisaties kunnen ook een steentje bijdragen?

Hier is het Charter in te zien.